is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der in de bibliotheek voorhanden boek- en plaatwerken en brochures

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

461

Q

501. Worp (Dr. J. A.). Onze groote mannen. Constantijn

Huygens. 1914.

502. Wunderlich (O). Das Bismarck-Büchlein.

503. Wijck (Jhr. Van der). Spinoza. 1877.

504. Wijck (Jhr. B. H. C. K. Van der). Mr. C. W.

Opzoomer. Een herinneringswoord. 1893.

505. Wijnaendts Francken (Dr. C. J.). Arthur Schopen-

hauer. Een levensbeeld. 1905.

506. David Hume. 1907.

507. Wijnmalen (Dr. T. C. L.). Johan Eudolph Thorbecke.

Eene bibliographie. 1875.

508. Wyzewa (TéodorDe). Quelques figures de femmes

aimantes ou malheureuses. 1908.

509. — Excentriques et aventuriers de divers pays. Essais

biographiques d'après des documents nouveaux. 1910,

510. Zee (F. J.De). For Waling-Om, 1821—1911. Oanbean

oan Waling Dykstra op syn 9 0e jierdei troch ytlike Friezen en Friezinnen. 1911.

511. -Zurlinden (Général). Napoléon et ses maréchaux. II.

Les maréchaux. 1910.

512. Zuylen (Het leven van Willem Van) door hemzelven

verteld en oververteld door H. M. Dekking.

1. Alberdingk- Thijm (Prof. J. A.). Over nieuwere

beeldhouwkunst, vooral in Nederland. 1886.

2. Alff (P. Van). Haagsche hofjes, twaalf steenteekeningen

ingeleid door Dr. H. E. Van Gelder. 1915.

Q

KUNST.

Schilderkunst — Plaatwerken — Bouwkunst

Tooneel

Muziek.