Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

470

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

een fraaie hal, 42 M. hoog en 48.6 M. breed, ter hoogte dus van den middenbeuk, en vierkant. Naast deze hal ligt aan weerszijden nog een vierkante hal. De in 1890 uitgevoerde torenhelm is volgens plannen van Mattheus Böblinger voltooid.

De Heiligekruiskerk te Gmund ia Schwaben, voltooid 1521, 3-beukig met driezijdig koor, dat hooger is dan het schip, en waaromheen de zijbeuken loopen, tusschen welker steunbeeren kapellen liggen. De dwarsbeuk is zeer smal.

En eindelijk, in Zwitserland, de Munsterkerk te Bern, gebouwd door Matthias van Ensingen, met zwaren Westtoren; en de Munsterkerk te B a s e 1.

3. Midden-Duitschland.

De oudste Gothische elementen in Duitschland komen voor aan den Dom te Maagdenburg, die gedeeltelijk Romaansch, gedeeltelijk Gothiseh is. Het koor is in 1208 begonnen, veelhoekig, met omgang en kapellenkrans; boven den omgang zijn galerijen aangebracht. Een luchtbogensysteem ontbreekt, en eigenlijk zijn slechts de spitsbogen Gothiseh.

Heel belangrijk zijn overigens de

kerken in Midden-Duitschland niet. We noemen o. a.: De Annakerk in Annaberg (1499—1525), 3-beukig, zonder dwarsbeuk, met veelhoekig koor, waarvan de steunbeeren naar binnen zijn gebouwd, en met veelhoekige pijlers, waarvan de vlakken naar binnen zijn uitgehold; deAegidiuskerkteBrunswijk (begonnen 1278); de Slotkerk te Chemnitz; de Dom te Erfurt, waarvan in de 15' eeuw het schip werd verbouwd; de Dom te Freiberg in Saksen; de Peter- en Paulskerk te Gorlitz (1423—1497); de Dom te Halber- Fig.433. 5. Fig.434, 15. stadt, 1239, waarvan het voorste deel uit den overgangstijd, het koor uit 1402 dateert; de kerk te Halle, voltooid in 1554; de kerk St. Martin te Heiligenstadt; de Dom te Meiszen (1312—1342); de

Sluiten