Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

Traveeën uit het koor van de St. Jan te 's-Hertogenbosch, uit den middenbeuk van den Dom te Utrecht en uit de St. Pieterskerk te Leiden.

De Romboutskerk te Mechelen, met een fraaien toren; de Lieve Vrouwekerk te Brugge- de 15e eeuwsche St. Pieterskerk te Leuven, gedeeltelijk in 1914 door brand verwoest. De Kathedraal te Fta 498 Antwerpen, begonnen in 1352. met een koor uit de 14e eeuw. en 7-beukig door latere uitbreiding. De bundelpijlers pT 433 inhetsch.p.datm 14.1 werd voltooid, staan ver uit elkaar. De gevel kwam in 1422 gereed; van den Zuidelijken toren kwam slechts het benedendeel gereed, terwijl de Noordelijke toren van Pieter Appelmans in 1518 door Dommicus van Waghemakere werd voltooid tot den fraaisten uit de gezamenlijke Nederlanden. Fraai overgaand van vierkant op 8-hoek, worden de details naar boven toe steeds mooier, tot een hoogte van 122 M. wérd bere.kt. Mooie 13e eeuwsche kerken zijn nog die te Brugge, Dinant, Gent, Leuven, Tongeren en

Sluiten