Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST. 497

Het koor van de kathedraal van Worcester dateert uit 1218. Die te Ely, gebouwd van 1235—1252 is bekend door de rijke koorontwikkeling. De kathedraal te Salisbury, (1220-1258) Fig. 432, 5. bezit een zeer hoogen kruistoren, waar- Fig. 559. op een pyramidevormige helm; het grondplan is karakteristiek Engelsch evenals de verhoudigen; 140 M. lengte. 25 M. hoogte middenbeuk en 10 M. breedte van dezen. Ook de gevel van de kathedraal is eentonig door de herhaling van horizontale arcaden. Van de kathedraal te Wells, waarvan de gevel en de twee groote Westtorens in 1242 werden voltooid, en het koor in de 15e eeuw, is de kapittelzaal met fraaie waaiergewelven bekend. Vroeg is nog de Munsterkerk te Beverley.

Drie voorname kathedralen uit het bloeitijdperk zijn die van York, met Fig. 432, 1 koor uit 1335, houten gewelven en een gevel uit 1400, waarin de verticale lijn sterk spreekt; die te Li ch field, met Fig. 560,561. netgewelven en drie torens met spitse helmen; en die te Exeter (1327-1369) met fraai traceerwerk en rijke bundelpijlers. Van de Westminster Abbey Fig.557,558. te Londen, tusschen 1245 en 1369 gebouwd, is het koor veelhoekig met kooromgang en kapellenkrans. Ook de & 1 xi , liSaiSS!

nuuincn van rvieirose, nu een imposante ruïne, en de kathedraal te H ere ford zijn uit dezen tijd.

Van later datum zijn verbouwingen van de kathedralen Canterbury, Chester, met grootsch Zuiderportaal, en die te Winchester, met rijke netgewelven. En voorts de kerken te Bristol, Cambridge. Lavenham, Meiford en Oxford.

Van bijzonder belang zi,n de fraaie steenen waaiergewelven uit de Georgekapel van het kasteel te Windsor (1460-1483), en uit de kapel in Kings college te Cambridge (1530), terwijl als het rijkste Gothische bouwwerk in Engeland kan gelden de van 1502-1520 gebouwde kapel van Hendrik VII aan de Westminster Fig- 554. abdij te Londen, inwendig even rijk en decoratief als het fraaiste Moorsche paleis. Belangrijke kruisgangen hggenbijde kathedralen van Durham, Gloucester, Salisbury, Wells en York

De reeds genoemde Colleges zijn gebouwencomplexen met kanteelen, erkers en fraaie poorten; inwendig zijn het groote ruimten met prachtvolle betimmeringen, en met alle kenmerken uit den Laten Engelsch-Gothischen tnd.Ten slotte noemen we nog Gothische Kasteelen te E11 h a m, H a m p t o n-C o u r t, Warwich en W estminster.

I

Sluiten