Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar welke uitgave de hiervolgende text is afgedrukt.

Verdient ons stuk door een nieuwe uitgave uit de vergetelheid en onbekendheid, waarin het zich op dit oogenblik bij het grootere pubhek bevindt, te worden te voorschijn gehaald? Het antwoord mag bevestigend luiden, al was het alleen maar om het feit dat het Haagsche tooneelgezelschap dat zich met den oud-vaderlandschen naam van „Ghesellen van den Spele" getooid heeft,*) het in het komende tooneelseizoen voor het voetlicht zal brengen. Maar ook overigens, het lijkt mij onbegrijpelijk dat, terwijl Esmoreit en Lanseloet van Denemerken zich reeds weder verscheidene jaren in een belangstellend toeschouwend en lezend publiek verheugen, de Gloriant betrekkelijk onbekend en in nieuwer tijden, voor zoover ik weet, onopgevoerd en in populaire editie onuitgegeven is gebleven. Litterair lijkt het stuk mij verre de meerdere Van de Esmoreit, zéker wat karakter-teekening en dramatischen opbouw, maar ook wat de dialoog aangaat. Al is deze laatste in de Esmoreit zonder twijfel vlot en pittig, de dialoog in ons stuk komt mij voor — en ik hoop dat hieronder met enkele voorbeelden aan te toonen — sterker, ik zou bijna zeggen moderner, want langs-den-neus-weg-geestlger te zijn. En de dramatische opbouw: heel de opzet is in Gloriant voor een modern mensch

1) Zie de aanteekening aan het eind Tan het stuk.

6

Sluiten