Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

maar invasie over zee zou geoorloofd wezen. De voorgestelde wijziging zou diensvolgens niet' alleen de beteekenis van macht ter zee verminderen, maar zou zulks voornamelijk doen in het geval van niet-militaire landen, als Amerika en Engeland. \SP*

" Gesteld, bij voorbeeld, dat Duitschland, in haar begeerte om zich van zekere verduitschte streken van Zuid-Amerika meester te maken, met de Vereenigde Staten in botsing raakte, op grond van de Monroe-leer. De Vereenigde Staten zouden dan, eenmaal gebonden door de Leer van de " Vrije Zee ", hun vijand geen slag kunnen toebrengen zonder zelf eerst een machtig leger te scheppen, zonder zich, tenminste tijdelijk, in een militaire mogendheid te hervormen. Hun zeemacht zou anders onbruikbaar of zoo goed als onbruikbaar zijn. Hun macht te land zou niet bestaan.

" Maar meer dan dit zou zich voordoen. Laat ons aannemen dat de zoo begeerde verandering reeds haar beslag gekregen had. Laat ons verder onderstellen, dat de zeemogendheden, in den nieuwen staat van zaken berustend, zich ontslagen rekenden van de taak om den eigen zeehandel te beschermen en de programma's van

■KI

Sluiten