is toegevoegd aan uw favorieten.

Bomston

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go

ik die opmerking in de laatste plaats verwacht... Zweden, uw land is het eenige in de wereld dat nog altijd geregeerd wordt door een afstammeling van een fortuinlijk soldaat uit het eerste keizerrijk.... Of is het soms niet waar dat het huis Bernadotte, uw koningshuis, voortkomt uit een simpel advocaten-gezin te Pau....s"'

Toen ik knikte, ging hij met hinderlijke zelfingenomenheid voort:

„Jullie jonge menschen vergeten door het rumoerig leven om je heen maar al te gemakkelijk hoe dichtbij het verleden is, en hoe wij er in vastgeworteld zijn... en och... dat doen niet alleen de jonge menschen.... Het zijn evengoed de menschen die de toekomst moeten maken, de politici, die de historie niet eens kennen, hoewel ze zelf historie maken.... Ze bouwen maar voort zonder te weten wat de door hun gestorven voorgangers gelegde fundamenten kunnen dragen...."

Hij duidde op het portret van Bismarck en zuchtte: „Er was een fundament in stevig-Duitschen bodem.... en zie nu den topzwaren bovenbouw in plompe valsche gothiek....!"

Hij fantaseerde verder, maar opeens brak hij af:

„....U vroeg wat ik wist over het geslacht Macirone..., welnu.... ik zeide u dat geen enkele publicatie er u iets naders over zal kunnen vertellen... en geen enkel bekend manuscript. Noch de na-