is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids voor het Friesch Museum te Leeuwarden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geïllustreerde uitgaven van het Friesch Genootschap, speciaal betreffende de verzamelingen in het Friesch Museum, ook te verkrijgen bij den uitgever v/h Genootschap de N. V. Noord Nederlandsche Boekhandel v/h Fa. Meijer en Schaafsma te Leeuwarden.

De Vrije Fries I—XXVII 1837—1920, per deel f4 — p. afl. ƒ1.50. i-i

Hierin verschenen o.a.:

Bijdragen t. d. Penningkunde v. Friesland d. Mr. J. Dirks, Dl. III, le stuk, Dl. IV, le stuk, Dl. IV, 4e stuk Dl VI le stuk. Dl. VIII, 2e stuk, Dl. VIII, 3e stuk. ' '

n,Dw V" Maartensteen te Bolsward, d. Dr.L J.F.Jansen, Dl. V, 3e stuk. '

Het Hunebed te Rijs, d. denzelfde, Dl. V, 4e stuk en Dl VI, 2e stuk.

D er^ r„a ts t e e " te R' " s u m a g e e s t van 1341, d. Dr. Janssen, Dl. X, 2e stuk.

Oudste munten (sceattas), d. Mr. Dirks, Dl. XII, 3e stuk. De muntenvondst van Beets, door Mr. J. Dirks en Jhr. J. E. Hooft van Iddek/'nge, Dl. XIII, 2e stuk.

/er DlKXVe aff ^ r 3 C h * Friezinnen> d- Johan Wink-

^De terpen van Friesland, d. Luigi Pigorini, Dl. XVI,

Friesche k 1 o k k e o p s c h r i f t e n , d. G. H. van Borssum Waa/kes, Dl. XVI, afl. 2, Dl. XVIII, afl. 1/2 en Dl. XIX, afl. 1 x Munt vond sten te Onna en Feins, d. Mr. Dirks, Dl.

Gouden Merovingische Munten, gevonden te 3ronrijp, d. Mr. Dirks, Dl XVII, afl. 1.

Romeinsche steen gevonden te Beetgum d Prof Dr. U. Ph. Boissevain, Dl. XVII, afl. 2/3. • "<".

Kunst in Friesland, d. Dr. T. J. de Boer, medegedeeld uit het Oud Archief van Sminia, Dl. XIX, afl. 2.

91