is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids voor het Friesch Museum te Leeuwarden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Museum is geopend:

Op Zondagen

van 's nam. 12 tot 4 uur.

Op alle overige dagen

zomers d. i. van 1 April tot 1 October van 's morg. 10 tot 's nam. 5 uur, winters d. i. van 1 October tot 1 April van 's morg. 10 tot 'snam. 4 uur.

Entree 25 cent per persoon.

Alle Zaterdagmiddags na 1 uur en op de Pinkster-, Paasch- en Kerstdagen a 10 cent per persoon.

Museumkaarten dagelijks en doorloopend geldig gedurende 6 maanden, zijn voor personen, die van bepaalde voorwerpen en onderwerpen in Museum of Bibliotheek studie willen maken op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar afl.— per persoon.

De jaarlijksche Contributie voor het lidmaatschap van het Friesch Genootschap bedraagt ƒ7.50.

Leden hebben vrijen toegang tot het Museum voor zich zelf en voor een dame en krijgen een exemplaar va'n de jaarlijksche uitgaven van het Genootschap toegezonden.

, De Contributie der gezamenlijke leden vormt de grootste jaarlijksche bijdrage tot instandhouding van het Friesch Museum.