Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198

aanleg toch zeker weinig godsdienstig was... hoe bewees het z'n plooibaarheid... misschien ook z'n minder geestelijken diepgang... Was hij er niet te gelukkiger om geweest? Hij leek volkomen tevreden in het milieu, in z'n werkkring... En hij had niet slecht geboerd, naar 't uiterlijk te oordeelen... Nee, 't was niet de onverstandigste zet van z'n leven geweest om Schiedam en 't brandersbedrijf den rug toe te draaien, ook toen het met de juristerij niet vlotten wou...

Toch in die dagen was hij wel 'ns bang geweest, dat het met Arnold mis zou loopen... en och, die scènes tusschen papa en Nol, wanneer hij weer 'ns voor 'n examen was gezakt... en dat dreigen van papa, dat hij hem in de zaak zou nemen, wanneer hij niet vlot achter elkaar afstudeerde... Aan hem, Herman, had Nol 't eigenlijk te danken, dat het niet gebeurd was... Hoe had hij 't met alle macht tegen gehouden. Met z'n drieën in 'n zaak, die toen al achteruit begon te sukkelen... en in de toekomst Nol en hij compagnon ... 't zou nooit goed zijn gegaan ... ze verschilden te veel in levensopvatting en aanleg... Moest hij, na zooveel jaren tobbens, z'n broer om z'n oppervlakkige karakter benijden, als hij 't resultaat van hun beider arbeid vergeleek..?! Want wat had hij zelf nu eigenlijk bereikt...? O, 't was natuurlijk niet zonder verdienste, dat hij met z'n fabriek de eerste was, die 'n nieuwen weg insloeg, n nieuwe richting gaf aan de oude en verouderde Schiedamsche industrie. Maar ten koste van hoeveel zorg en arbeid...! Op 'n leeftijd, dat 'n ander aan rust begint te denken, stond hij feitelijk nog pas aan 't begin van 'n nieuwe onderneming, sukkelde hij met kapitaal om te kunnen voortzetten, waarmee hij was aangevangen en sterk te staan voor de toekomst, waarin hij met onwankelbaar vertrouwen bleef gelooven ... En nu wou hij nog niet eens denken aan z'n jeugd-verwachtingen, die hij niet had kunnen verwezenlijken door de conservatieve bekrompenheid en den naijver van de branders, het tijdperk van malaise, dat hij doorworsteld had... nü zelfs, nu hij uiterlijk geslaagd leek, z'n plannen had kunnen uitvoeren, hing het voortbestaan van z'n fabriek af van den welwillenden steun van dezen of genen ... Ja, wanneer hij de som van z'n levenswerk opmaakte, bleek dat hij met 'n

Sluiten