Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. AANVULLINGEN

' GOEDEREN A B

Vensterruiten, gebogen-:

van wit vensterglas 800 74

van blank spiegelglas ........ 802 74

Verbandwatten, vette 2260 38

Verblendsteenen 2789 73

Verb randingsmotoren (motoren, niet gedreven door stoom of electriciteit), al of niet gedemonteerd, en n.a.g. afgewerkte deelen

daarvan 1054 93

Verfdoozen (kinderspeelgoed) 1109 94

Verlichtingsornamenten en n.a.g. deelen daarvan ........ • .... 1096 94

Verven. Lak- 2533 57

Vezels. Sisal- 2249 37

Vioolkisten 1118 94

Visayastabak in bladen 894 64

Vlasbraakmolens voor handkracht . . . 1057 93

Vlaskaf 1121 95

Vlaszwingelmolens voor handkracht.... 1057 93

Vlechtband (rottanband. bindband) .... 3294 39

Vlekkenstiften bestaande uit fluorzure kali .1111 94

Vliegenkasten, van hout en ijzergaas . . .1118 94

Vloeiijzer, in blokken of stukken gegoten,

onbewerkt 361 47

Voederbieten 234 35

Voergries 452 54

Voergrint 452 54

Voorwerpen van hard gummi (eboniet e.d.) 1226 94

Vorgewalzte BlÖcke, van ijzer of staal . 361 47

Vormpoeder van gemalen kurk en hars (voor

ijzergieterijen) 302 39

Vurenhout, geschaafd, al of niet geploegd

(delen) 597 66

„ gezaagd, (ribben, platen, bad-

dings, e.a.) 596 66

„ rondhout en vierkant behakt of

beslagen (w.o. scheepsmasten) . 595 66

Vuurgangen, gegolfde 2365 47

„ , niet gegolfde 3365 47

Vuurlooze locomotieven, al of niet gedemonteerd, en n.a.g. deelen daarvan .... 1206 91

Vuurvaste cement 2426 48

Wagens. Motor-, voor electrische tractie, al of niet gedemonteerd, en n.a.g. deelen daarvan 1034 91

„ . Motor- voor stoom-, benzine-, gasof gemengde tractie, al of niet gedemonteerd, en n.a.g. deelen daarvan 1204 91

Walkaarde. Zwavelzure 439 48

Walsen. Motorweg-, al of niet gedemonteerd, !

en n.a.g. deelen daarvan . . . .1208 91

GOEDEREN A B

Walsen. Stoomweg-, al of niet gedemonteerd,

en n.a.g. deelen daarvan .... 1208 91

Watermeters 1088 94

Waterslangen van kunstrubber 1118 94

Watten. Kleermakers- 261 38

„ . Verband-, vette. . 2260 38

Wattleb ast (mimosabas t) 237 36

Werktuigen, drijvende- (zooals bokken) en i

afgewerkte deelen daarvan . . 1046 92

„ . Hijsch- en hef- en transportinrichtingen (geen vaartuigen) al of niet gedemonteerd, en n.a.g. afgewerkte deelen daarvan:

te drijven door krachtwerktuigen 1214 93 te drijven door menschelijke of

dierlijke kracht 1215 . 93

„ . Opvoer-, voor vloeistof, al of niet gedemonteerd, en n.a.g. afgewerkte deelen daarvan. . .1216 93

„ voor ijs- en koelinstallaties, n.a.g.,

al of niet gedemonteerd, en n.a.g.

afgewerkte deelen daarvan . . 1062 93

„ voor likeurstokerijen, n.a.g., al

of niet gedemonteerd, en n.a.g.

afgewerkte deelen daarvan . . "1059 93

Weversnaalden 1061 93

Wielbanden voor rollend materieel voor spoor-

en tramwegen en draagbaar spoor ... 2368 i 47

Wielen voor rollend materieel voor spoor- en

tramwegen en draagbaar spoor .... 2368 47

Wielnaven voor rollend materieel voor spoor-

en tramwegen en draagbaar spoor ... 2368 47

Wielstellen voor rollend materieel voor spoor-

en tramwegen en draagbaar spoor . . . 2368 47

Wisconsintabak in bladen 882 84

Zaaiboonen en zaaierwten voor groenteteelt . 2156 24

Zaaierwten en zaaiboonen voor groenteteelt . 2156 24

Zeelantaarns 1086 94

Zegensteenen 777 72

Zijde, band. Half-, met caoutchouc.... 749 71

„ , band. Kunst-, met caoutchouc . . . 749 71

„ . band, met caoutchouc 749 71

Zinnober 2526 ■ 57

Zoolleder, chroomgelooid 3665 69

„ . Splitleder (croüte), plantaardig gelooid 2665 69

Zuid-Afrikaansche tabak in bladen .... 895 84

Zuidwesters 766 71

Zuur. Pal mi tin e- 561 | 63

„ . Stearine- 561 63

Zuurvast aardewerk . 2775 72

Zuurvaste tegels 780 72

Zwabbers, (stokdweilen) 1077 94

Zwavelzure walkaarde 439 | 48

Sluiten