Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

zucht, om zich heen de slechte hoedanigheden, die botsen tegen dezelfde gebreken van zijn evenmensch en dan zien wij de gevolgen. Wanneer die botsingen veelvuldig zijn, dan zien wij oorlog in plaats van vrede, woede en haat in plaats van de leidende kracht ten goede en dan hebben botsingen plaats, als die wij thans beleven En dan spreken de menschen, die doof en blind zijn voor de geestelijke dingen, van een oordeel Gods, dat over de wereld vaart, terwijl zij zich van God afwendden en daardoor niet deelachtig waren aan de stroomen van ontwikkeling in geestelijken zin, die uit Hem komen over alle werelden. Zoo praat dan de mensch van God's Almacht en God's Wil, alsof niet juist omdat de mensch, zooveel hij kan, zich heeft afgewend van de psychische' gemeenschap, van de gemeenschap met de onzienlijke wereld, met God, de jammeren, die zich voegden' naar zijn geestelijke gesteldheid of, laat ik zeggen, ongesteldheid, over hem zijn gebracht.

En zoo heeft die ongesteldheid der menschen zich gerijpt tot een opengaand gezwel en daaruit is uitgevaren, wat de menschheid zal brengen eene andere geestesrichting. Want alle kwaad straft zichzelf. Dat wil niet zeggen, dat gij hem die kwaad doet, met kwaad moet begroeten , maar het kwaad brengt mede een zich afsluiten van wat moet brengen den vrede en de zielsrust, den geestelijken vooruitgang, en uit dat gemis spruit de bittere medicijn, die den mensch moet aanbrengen in plaats van het negatieve, het niet aansluiten aan de Bron van het Hoogere Begrip, het begrijpen, dat hij moet roepen om hulp van een Hoogere Macht en zoo kan de gemeenschap hersteld worden en de mensch leeren putten uit de geluksbron, waarnaar hij haakt krachtens de verbintenis met het Hoogere, die onverbreekbaar is, al kan hij wordén gestopt.

Wanneer wij werkelijk willen worden spiritisten, dan moeten wij beginnen met ons Godsbegrip te zuiveren en dan moeten wij be < grijpen, dat het heelal bestaat uit geestelijke dingën, die samenhangen op geestelijke wijze, dat de samenhang bij zelfbewuste wezens echter kan worden gestremd door de feiten, dat die wezens die samenhang niet kennen, niet willen en zoo belemmeren, doordat hun hart uitgaat naar de materieele dingen en wat in de wereld dier dingen voor het hoogste geldt: de macht over andere menschen, over andere volken niet om hen psychisch té ontwik-

Sluiten