Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgorde in wat schijnbaar verbrokkeld was.

Er wordt altijd geschermd met de „grilligheid" van Treub. Slechts zij, die nimmer trachtten deze groote figuur wat dichter te naderen, spreken van „grilligheid.

Treub he; f* van den beginne aan voor zijn geestelijke werkkracht gezocht een doel dat de politiek hem niet geven kon. Maar dat de politiek hem dit niet geven kon moest de moeilijke ervaring van jaren hem leeicn.

Wat is het uittreden uit de liberale partij om. door eenige wisselingen heen terug te keeren tot de liberale Vrijheidsbond, anders dan het zoeken van een geest die een werk wil beginnen waarvoor de realiteit nog niet de bouwelementen aanbiedt.

Treub heeft al heel spoedig ingezien dat „de groote strijd" niet meer kan worden volstreden op politiek gebied; maar dat alle aandacht zal moeten worden geconcentreerd op de economische problemen.

Hij trachtte dit eerste inzicht te doen deelen door zijn partijgenooten. Maar deze, die „de politiek" nog steeds ver-

6

Sluiten