Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De moeite, de zorgen, den tijd zal De Wetenschap zeker

Wel beloonen voor den arbeid, die geleverd is,

Als haar is gebleken de waarheid,

Dat Tuberculosepatiënten genezen

Als De Wetenschap zich aan het voorschrift houdt,

Dat de maker van dit middel

Haar wenscht te geven bij een zekere hoeveelheid daarvan.

De wet verbiedt nu eenmaal aan zoogenaamde leeken, Iets te mogen geven tegen betaling aan een patiënt, Zij mogen alleen maar werken jaren aan jaren, Sparen geen kosten en geen tijd En als dan door hunnen arbeid De Tuberculosepatiënten genezen kunnen worden, Dan kunnen de kinderen van De Wetenschap Ontvangen den dank en de duiten, Omdat De Wetenschap alleen dat mag.

Daarom wordt heden De Wetenschap aangeboden De arbeid, die jaren noodig had En als De Wetenschap billijk wil wezen, . Nadat haar gebleken is de daadzaak, Dan willen ook hare kinderen zeker niet Geld verdienen met wat niet het hunne is!

Als de Wet nu heden toestaat aan De Wetenschap,

Dat zij alleen genezen mag de Tuberculose

En zij kan dat niet,

Dan zal zeker die wet niet toestaan

Dat, wat hoogst onbillijk zoude zijn

En wel dat die dit niet kan doen,

Dat die wel zal ontvangen de gelden,

Die een ander voor zijnen arbeid

Ontvangen moest, die dit wel vermag.

Het is eene zaak de geheele menschheid aangaande,

Niet alleen in Nederland, doch ook elders

En alle volkeren op de aarde,

Zij kunnen hiervan profiteeren door De Wetenschap.

Sluiten