is toegevoegd aan uw favorieten.

A manual of the Dutch language

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

extbacts from dtjtch atjthors

zoo niet; de Regenten1 weten 't ook niet; want zij hebben er geen zorg voor. 't Gaat alles goed bij zulke menschen; bij leven en sterven. Hoor reis; we hebben 't goed in et Huis; de Regenten zijn goed; op vastelavond krijgen we bollen met boter; over drie weken, als de slacht is, krijgt et Huis 'n os, ik weet niet van. wat voor groot heer die lang dood is. Dan eten we allemaal gehakt; en de heeren hebben 'n partij en eten de tong. We hebben 't er heel goed; maar 'n mensch, meheer, denkt altijd om zen dood.'

' Ik denk nogal dat je 't na je dood ook heel goed zult hebben, Keesje,' zei ik.

' Ik hoop et, meheer; in de Hemel is alles goed; maar dat meen ik niet. Ik wou me lijk verbeteren, weet u ?'

' Wat is dat, Kees ?'

' Hoor reis, as we dood zijn, dan leit men ons op strooi en we krijgen 't goed aan van 't Huis, net as wanneer we leven, en dan gaan we na 't kerkhof, in de put; dat wou ik niet. Ik wou, as ik dood was, geen diakenhuisgoed aanhebben. ...'

Hij zweeg een oogenblik; en weder kwamen de tranen.

'Ik wou in me kist leggen, ik weet niet, ik zei maar zeggen, zoo as ik er mijn vader in'heb zien leggen, met eigen goed; ik heb nooit een eigen hemd gehad; één eigen doodhemd wou ik hebben.'

Ik was aangedaan. Spreek mij niet van vooroordeelen. De rijken der aarde hebben er duizend. Deze arme man kon alles verdragen : schrale spijs, een hard bed en, naar de mate zijner jaren2 harden arbeid. Hij had geen eigen huis; hij zou geen eigen graf hebben: o had hij dan ten minste de zekerheid dat zijn allerlaatste gewaad het zijne wezen zou!

1 Members of the Committee, Guardians. 2 Considering his years.