is toegevoegd aan uw favorieten.

De expeditie naar Zuid-Celebes in 1905-1906 : officiëele bijdragen van het Departement van Oorlog in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

358

„ven tot verzet gebroken. Landvoogd acht bergartillerie van „geen nut voor inname stelling Bontoe-Batoe, wel misschien „marine suelvuurgeschut maar beste is stelling te laten omtrek„ken door geroutineerd aanvoerder, zoo noodig spoedigst te zenden."

Hierop werden onmiddellijk maatregelen genomen tot concentratie van troepen te Enrekang en de commandanten der landingsdivisies te Paré-Paré en Langga van instructies voorzien.

Den lsten Mei kwam de majoor de Wijs te Enrekang aan, successievelijk gevolgd door de elders gelegerde compagnieën Inf. VI ?), de marechaussee-compagnie van Makasser, de 2de compagnie R. H. .15de bataljon van Langga en Sawietto, 1 sectie 3.7 cM. marinegeschut van H. M. „Serdang" en een detachement genietroepen. (De Timoreesche compagnie bleef belast met de opsporing van den vorst van Gowa.)

De mobiele colonne (3de compagnie 6de bataljon) had sedert den 27sten April het bivak betrokken te Garoetoe, een kleine kampong aan de Sadang, en patrouilleerde dagelijks in den omtrek van den Bontoe-Batoe, waarbij zij nu en dan van de rotsvesting beschoten werd. Volgens bij den bivakcommandant te Enrekang ingekomen berichten zou de vijand den 25sten April aanzienlijke verliezen hebben geleden, w. o. eenige hadatsleden van Papi en Doeri. Voorts zouden eenige andere hoofden gewond en naar elders vervoerd zijn.

Den 8sten Mei waren bovengenoemde troepen te Enrekang en Garoetoe' bijeen. In laatstgenoemd bivak werden de noodige vivres opgelegd. Bij Papi werd een pont over de Sadang gelegd. Den llden Mei vertrokken de laatste voor de actie tegen Bontoe-Batoe bestemde troepen van Enrekang naar Garoetoe, alwaar voor de geheele macht (uitgezonderd de 2de compagnie R. H. 15de bataljon) logies in gereedheid was gebracht. De trein bivakkeerde onder dekking van eene afdeeling infanterie op den rechteroever der Sadang in kampong Papi.

Den 12den Mei kwamen de G. M. C., de majoor de Wijs

1) Te Rappang bleef een detachement achter met het oog op den trans* port dienst.