Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

der gansche landelijke bevolking, op een wijze die de afgunst onuitwischbaar in het geheugen van drie geslachten zal prenten, een heldere voorstelling gegeven van de beteekenis der Duitsche methoden, niet als bij de vroegere gruweldaden in de hitte van den hartstocht en den eersten oorlogsroes, maar door een dezer daden die ons doen wanhopen van de toekomst van het menschelijk geslacht; een koud ontworpen daad, door studie tot rijpheid gebracht, op voorbedachte en systematische wijze uitgevoerd; een daad zóó wreed dat, naar men verhaalt, Duitsche.soldaten tijdens de uitvoering hebben geweend en zóó' monsterachtig, dat zelfs Duitsche officieren er om blozen

Sluiten