is toegevoegd aan uw favorieten.

De cirkel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zal dik worden, een onderkin hebben, mijn blouses „een nummer grooter moeten nemen. Ik zal wel weer „eens naar de komedie gaan om in de foyer aangegaapt te worden door menschen die zien willen dat „ik „er overheen" ben. Ze zullen me aanbieden secretaresse te worden van een zuigelmgenkliniek en ik, „die nooit moeder ben geweest en 't nooit zal worden, „zal dan misschien timide genoeg geworden zijn „om de statistieken van de kindersterfte bij te wer„ken en huisbezoek te doen bij vrouwen die me achter mijn rug om mijn theoretische kennis uitbrullen. „Er zijn nog een massa interessante dingen, nietwaar ? „Ik zou ook een christelijk tehuis voor jonge meisjes „kunnen oprichten of een asyl voor schurftige katten. „Nóg ben ik zoover niet, maar wie weet.

„Het is waarschijnlijk mijn ongeluk, dat ik al mijn „belangstelling altijd geconcentreerd heb op mijn „hefde. Nu die weg is, is alles weg. Wat kan mij alle „literatuur ter wereld schelen nu ik niet meer leef ? „Ik geloof dat ik de geboren minnares ben. Nu ik „niet meer geliefd word en zelf niet meer liefheb, „nu houdt alle waarde van 't leven voor mij op. „Ik geloof niet dat het me erg verschrikken zou als „ik dood moest. Ik geloof dat dit erger is dan dood, „killer, minder edel zeker. —

„Ja, ik ben goed aangekomen en ik heb onbehoor„lijk veel gegeten, geheel in tegenspraak met mijn „biecht. — Maar het is onzinnig dat je in verdriet „niet eten kunt. Scheinheilig. Ik wil niet beweren „dat het me alles zoo buitengewoon smaakte, maar „ik had honger en at stevig. Niet reddeloos dus.

„O God ! als ik maar hcht zag! als ik maar wist „dat er een oogenblik komt waarop ik me weer vrij „zal voelen. Stil is het hier, benauwend ook. Hoe

88