Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stel je voor! Hij, Krimpenaer, de meest correcte man van den Haag boven op een lijk-wagen. En dat nog wel in een pyjama!!

Een dronken-man's visioen? Had hij misschien te veel gedronken.... vannacht? Wat was er vannacht gebeurd? Vannacht? Maar was hij dan absoluut krankzinnig dat hij zich niet herinneren kon.wat er den vorigen avond gebeurd was....?!

Plotseling werden zijn gedachten af-gekapt. Een zwarte gedaante

.... de meest correcte man van aen Maag do ven op een iijuwagen ....

doemde voor z'n oogen op; hij herkende 'm met één oog-opslag. Het was z'n oude vriend Torck uit Overijsel. Torck was een zij-straat uitgekomen en kwam recht op 'm af....

Krimpenaer's lichaamklapte dubbel alsof er alle rugge-steun aan ontnomen was. Hij wilde vluchten, maar hij kon niet. Hij kon niet. Geslagen door een uitzinnige angst wachtte hij het wapen af dat z'n reputatie zou doodslaan: den spotlach van den ironischen Torck. Doch de lach bleef uit. Slechts viel de klank van een kalme vragende stem in z'n oor:

6

Sluiten