Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

schouwburg op het terrein van den ouden moet worden gemaakt.

19. 1 December 1911. De schouwburg-commissie en in aansluiting met haar, B. en W., vindt geen aanleiding tot het publiceeren van de teekeningen en rapporten, onder meer voorgevende, dat dan gelegenheid geboden zou worden tot het plegen van plagiaat (zie 17: studie-ontwerp!).

20. 18 December 1911. De heer Jurriaan Kok deelt in de raadsvergadering een en ander uit die rapporten mee. Daaruit blijkt het volgende:

Commandant der Brandweer en de directeur van Bouw- en Woningtoezicht vatten hun oordeel als volgt samen:

„Naar ons oordeel kan uit de vergelijking van de verschillende plannen de conclusie getrokken worden, dat daarvan de beste zijn de 2 ontwerpen van den heer Gort."

De directeur der Gemeentewerken schrijft:

„Ontwerp A van den heer Gort is het eenige, dat, praktisch gesproken, geheel voldoet aan de eischen omtrent de situatie van het gebouw. Zoowel bij Matcham & Co. als bij Fellner en Helmer mist men de gelegenheid het gebouw rondom te bereiken."

„ Naar mijn meening verdient het ontwerp A

den heer Gort het meest overweging om in aanmerking te komen voor nadere uitwerking."

Zijn conclusie luidt: „Wil de raad een buitenlandsch ontwerp, laat hij dan dat van de firma Matcham <& Co. nerven." (De Weener firma wordt door hem zelfs niet genoemd).

Uit het punt 17 echter blijkt, dat de heer van Liefland en op zijn gezag de leekenschouwburg-

Sluiten