Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Maar nu staat er in 't evangelie dat Jezus Christus gezegd heeft volgens Mattheus. hoofdstuk 5:

„Afaar ik zegge u dat gij den booze niet wederstaat, maar zoo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.

,JSn zoo iemand met n rechten wü en uwen rok nemen, laat hem ook den mantel.

„Hebt uw vijanden lief; zegent ze die u vervloeken: doet wel dengenen die u haten; en bidt voor degenen die u geweld doen en u vervolgen "

Hoe de paus deze voorschriften nu met repeteergeweren in praktijk brengt, is niet volkomen duidelijk.

Bob, de man van de Cronique, denkt dat de paus de patronen van zijne nieuwe geweren eerst gezegend heeft en dat de arme duivels, die er mee naar de andere wereld geholpen zullen worden, dan regelrecht den hemel ingaan, of dat aan die pauselijke kogels althans een algemeene aflaat zal verbonden zijn.

Ik weet niet of dat waar is.

Maar wat er ook van zij, het geval is alweer een aardige illustratie op de algemeen bekende waarheid, dat er een hemelsbreed verschil is tusschen theorie en praktijk.

Meneer Sarto weet mogelijk zelf niet meer, dat die mooie voorschriften van den rok en den mantel in het evangelie staan en als-i 't nog weet, dan denkt hij er al evenmin aan'om ze op te volgen, als een van zijn geloovigen.

Het moeten al heel naïeve zieltjes zijn, die er nog aan denken, volgens 't voorschrift van Jezus te leven.

Kan je begrijpen, zeg!

De christenen van tegenwoordig zijn heel andere parochianen dan de stumperds uit de eerste eeuwen onzer jaartelling.

Voor die halzen waren die voorschriften misschien uitvoerbaar, de andere wang toekeeren als men je op de rechter slaat, uw mantel geven aan hem die uw rok steelt, alles aan de armen geven wat ge bezit en naar de vogelen des hemels liggen kijken en dergelijke fraaiigheden meer. Maar tegenwoordig—

Nous avons changé tout cela, zegt de paus. Als er apachen

Sluiten