is toegevoegd aan uw favorieten.

Moderne parodieën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111

Dan zijneer weer anderen die geweldig nieuwsgierig zijn te weten hoe de wereld er over honderd jaar zal uitzien. Of het Europeesch evenwicht dan nog altijd aan 't balanceeren zal zijn, of de sociale kwestie dan zal zijn opgelost, hoe 't dan met het verbond der wortelbroeders zal geschapen zijn, of de menschheid dan tot eene gezondere levensbeschouwing zal gekomen zijn en zoo meer van die curiositeiten. Anderen zullen weer benieuwd zijn te vernemen hoe ver men 't over een eeuw gebracht zal hebben in de aviatiek, of men er dan in geslaagd zal zijn verbinding te verkrijgen met de planeet Mars, welke vorderingen de electro-techniek of het wereld-verkeer dan zullen gemaakt hebben enz. Allemaal redenen die veel menschen zullen bewegen eens een eeuw of wat rust te nemen in bevroren staat, wanneer ze althans de zekerheid hebben op den door hen vastgestelden datum tot het leven terug geroepen te zullen worden. Er zal echter daaromtrent eenige zekerheid verkregen dienen te worden, want je kunt nooit weten, met die algemeene menschenliefde die thans vigeerende is, zou er gevaar kunnen bestaan dat dit gevoel binnen een eeuw tot een culminatiepunt zou kunnen worden opgevoerd, waardoor de menschen-minnaars tot een zoo intens gevoel van menschenmin zouden kunnen geraken, dat ze de ijskelders mogelijk zouden openbreken en die bevroren en geconserveerde menschen als een bijzondere lekkernij zouden gaan beschouwen. En dan zouden die hommes a la glacé zeer tegen hunne berekening niet op tijd tot het leven kunnen worden teruggeroepen, want met eene meerderheid van op menschenvleesch beluste liefhebbers valt niet te spotten.

Er dienen dus maatregelen getroffen te worden, die deze geglaceerde menschen de noodige waarborgen zullen verschaffen dat ze op de door hen vastgestelde data behoorlijk en naar den elsch ontdooid zullen worden. Dan alleen zal Dr. de Castellane veel pleizier van zijne uitvinding beleven. Voor kleine renteniers die thans geen kans zien van hunne renten te blijven leven, zal 't ook eene uitkomst zijn. Ze dragen zorg dat hun kapitaaltje zoo secuur mogelijk belegd wordt en