is toegevoegd aan uw favorieten.

Droom en wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE KINDERSCHOENEN.

Zóó, een Donderdag avond in den zomer, bij de wekelijksche schutterij-muziek op het marktplein, hadden zij elkaar gevonden.

Om de tent, buiten de blank-afgezette baan, waar de politiemannen dreigend drentelden, den aandrang der massa machtig werend van de heilige zetels der stedelijke schutterij-muziek. Waar de jongens en meiden het plein, als met legers van gonzende vliegen, vulden met hun wildst oeiende, aan- en terugdeinende lichamen-massa's. En waar de meiden vooral, met haar krijtende en als om hulp roepende en ziekelijk-gillende en weer overgevoelig-lokkende liefdegeluiden, den schal en den zang van het orkest stuk gierden, dat hen uit alle hoeken van 't stadje slechts tot vrijage bijeenriep.

Op het wijde plein-open, dat, van de tent af, door nauwe dwarsstegen heendonkerde naar de daarlangsliggende stadsstraten, vochten zij den ganschen avond, veel Donderdagen achtereen de zelfde paren, den nooddruft hunner hunkerende harten neer, tot een vaag bewustzijn van het doel van dien strijd der geslachten hun wilde onrust begon te temmen, en zij tot vrijen kwa-

8