Regeling van de bezoldigingen enz. voor het militaire personeel der landmacht vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 20 december 1918, no. 125, en bij Beschikking van den Minister van Oorlog van 22 februari 1919, IIIe Afdeeling, no. 136

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar