Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van verschillende vier- en vijfjarige jongetjes tegelijk aanzoek.

Anna, Fransjes moeder was voor haar huwelijk vier jaren achtereen dienstbode geweest bij twee ongetrouwde zusters, die niet voldoende hadden aan haar lijfrente om er van te kunnen leven en die gemeubileerde kamers verhuurden. De kamerbewoners advocaten, officieren, commiezen bij de posterijen enz. kwamen en gingen, de een na den ander, maar dr. Strijdberg, leeraar in de klassieke talen bleef, alsof hij bij de inventaris van het huis behoorde. Hij woonde er al, toen Anna er in dienst kwam, hij woonde er nog, toen zij vijf jaren later ging trouwen.

Toen hij veertig jaar oud was, maakte hij kennis met de dochter van een nieuwen collega, leeraar in het Engelsch, een meisje van vier en twintig jaar en een half jaar daarna was hij getrouwd.

Hij was de verliefde partij geweest en werd in zijn huwelijk de onderdanige dienaar van zijn vrouw.

Van tijd tot tijd bezocht hij de beide dames, bij wie hij zoolang gewoond had nog wel eens, omdat hij zich daar altijd zoo goed op zijn gemak had gevoeld. Hij ontmoette er Anna vaak, die van de dames halfafgedragen kleeren kreeg, om er iets voor de kinderen van te maken en namens zijn vrouw zei hij» dat Anna maar eens bij hen moest komen, daar zijn vrouw nog heel wat goed had, dat ze niet meer droeg.

Strijdberg was nu al bijna twee jaren getrouwd

8

Sluiten