is toegevoegd aan je favorieten.

Meisjesopleiding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om aan hun man het werk gemakkeliker te maken: het boek bijhouden, rekeningen schrijven, enz. Maar ook wie daarvoor geen tijd heeft, moet toch met haar man meeleven in zover, dat hij ook over dingen van zijn dageliks beroep of ambt met haar spreken kan. ïs daarvoor niet een beetje algemene ontwikkeling nodig?

Gelukkig komt er vrij algemeen een ommekeer in de opvatting en begint men te begrijpen, dat het meisje niet bij de jongen mag achterstaan, als er gelegenheid is, iets meer te leren, dan de lagere school geeft. Natuurlik slaan velen nu tot het andere uiterste over; dat ligt zo in de menselike natuur: van het ene uiterste in het andere. Was het vroeger soms zo, dat moeder-de-vrouw allereerst leefde voor haar meubeltjes en alles ondergeschikt gemaakt werd aan de dagelikse, de wekelikse, de maandelikse en de halfjaarlikse schoonmaak; nu lijkt het vaak, of dat huishouden iets minderwaardigs is, dat men overlaat aan gehuurde krachten en stellig de aandacht niet verdient van vrouwen, die Latijn geleerd hebben! Heel ongerust maak ik me hierover niet: na enkele slingeringen zal de slinger wel weer in het midden terecht komen: alleen een deel van het tans levend geslacht zal dupe worden van die strijd der uitersten. Doch overigens is niet de keukenvrouw, niet het afgetobde sloofje, maar ook niet de blauwkous ons ideaal; dat is en blijft de huisvrouw, de goed ontwikkelde moeder onzer kinderen, die in alle opzichten kan zijn een hulpe als tegenover de man.

_ 5 —