is toegevoegd aan uw favorieten.

Gustaaf III en zijn hof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

heim groote sommen beschikbaar gesteld om de Stenden om te' koopen.

Volkomen zeker van zijn zaak was de Koning van Gothenburg afgereisd om den Rijksdag te openen.

Daags voor de opening van den Rijksdag hadden Pechlin en Persen een bijeenkomst beraamd, waaraan ook Brahé en Generaal Horn en Vrijheer Bjelke en Reuterhólm, den geheimen afgezant van 's Konings broeder Karei van Södermansland, deelnamen. Onder het masker van vriendelijkheid verborg Hertog Karei een aan vüandschap grenzenden afkeer voor Armfelt, 's Konings gunsteling en eigenlyk ook tegen zijn broeder. Zelf hield hij zich afzijdig, doch zijn vrienden zaten in eiken kring, die tegen den Koning kuipte.

Fersen opende de bijeenkomst met een klemmende aanspraak. „Allen, die de Zweedsche vrijheid liefhebben, moeten de handen ineen slaan om den dreigenden slag die ons boven het hoofd hangt, af te wenden," begon hij.

„En waaruit leidt ge af, dat we werkelijk in gevaar verkeeren?" vroeg Pechlin koel en zakelijk. Ieder keek Pechlin verbaasd aam

„Waaruit ?" vroeg Horn met hevigheid. „Het smaadschrift uit Gothenburg, waardoor wy aan de woede des volks worden prijsgegeven zoo goed als onder de oogen des Konings opgesteld.

Het inrukken van het Dalekarlische

vrijkorps, 't weUi blijkbaar moet dienen om den

Rijksdag in bedwang te houden "

„Hoogst bedenkelyke voorteekenen", stemde Pechlin toe, met een kalmte, die sterk bij Horn's opvliegendheid afstak. Hij wist meer, veel meer, dan iemand vermoeden kon. Hq kende 's konings plan om een veiligheids acte door te drijven,