is toegevoegd aan uw favorieten.

Gustaaf III en zijn hof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

„Ik zal in je afzijn soire's geven, zoo bekoorlijk en schitterend, dat al de bonte vroolyke vlinders weer in je tuin dwarrelen als je terugkomt".

Gustaaf DJ glimlachte. „Ja, doe dat melieve. Terwijl ik met verdubbelde kracht den oorlog voer, zult gij een wapenstilstand met de belee^ digde schoonen sluiten. Alleen, ge kent myn cronisch geldgebrek."

„De Deensche koningsdochter is ruk", antwoordde Sophia Magdalena met voldoening. De arme, zij zag niet hoe Gustaafs oogen bliksems schoten en zijn hand beefde, al voelde ze plots eene verkilling, die haar hart bedroefde. Doch ze schreef deze plotselinge verandering toe aan den ernst van de onderneming, waarover de koning peinsde, zy beantwoordde met hartelijkheid 's konings afscheidskus en toen was hij heengegaan, haastig, gejaagd.

En nu had Gustaaf III de laatste krachten van zijn leger verzameld tot een wanhopigen strijd. Het plan van 15 Mei 1790 om de Russische vloot in twee slagen te vernietigen, mislukte.

Toen Hertog Karei op 3 Juni de Russen aangreep werkte ook deze slag niets uit, een veel machtiger Russische vloot hield die van Zweden ingesloten. Het stoute waagstuk van Gustaaf III om zich met opgestoken koningsbanier door den vyand heen te slaan over zandbanken en vijandelijke schepen heen, schonk evenmin beslissing. Een roeier naast Gustaaf Hl in de sloep werden beide armen verpletterd. Vijf linieschepen, drie fregatten, een en dertig vaartuigen van de Scherenvloot en 7000 dooden waren de prys voor 's konings redding en voor het behoud van het grootste gedeelte van de Scherenvloot, die een toevlucht in Swenskasund gevonden had.