is toegevoegd aan uw favorieten.

Het "derde oog van Siwah"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welk wapen den tempelschenner zou worden getroffen, teneinde zijn euveldaad met zijn bloed te bekoopen,

Dat was de Zwaardenpoort, waardoor de vorst zou kunnen loopen, indien zijn hart rein was, enhij nooit tegen zijn eed gezondigd had.

Nu was de tijd gekomen.

Doodsbleek stond de vorst van zijn rustbed op, waarop hij zich in wilde vertwijfeling had geworpen en waarop hij den ganschen dag een feilen, inwendigen strijd had gestreden.

Ook hem had de dag van gisteren meer dan één smart, meer dan één ontgoocheling gebracht. Ook zijn oogen hadden bij het binnentreden het geliefde meisje gezocht, haar dadelijk gezien, en hij had zijn hart van vreugde voelen trillen. En in hare handen had hij, ondanks het halfduister in de waranda, de bloem gezien, de bloem, welke het teeken harer liefde was. Zalig van geluk gaf hij zich aan zijne liefdesoverpeinzingen over, alles vergetend, en slechts haar ziende. Daarbij dat loflied op de Ganges, verteld in de bloemrijke bewoordingen van het Oostersche volk, het werkte alles op den vorst als de geur van de Lotusbloem, alsof hij zich bevond in een sfeer van Liefde.

Doch toen, plotseling, nadat de welluidende stem zweeg, had hij zich zijn God herinnerd. Wee! weel kon hij Hem zóó vergeten! Kon die blonde vrouw

120