Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prat graan op „rechten", die ons maatschappelijk de gelijke maken van wie onze Meesters behoorden te zijn: daarom zijn uit dit leven verdwenen het tragisch moment en het hartstochtelijk avontuur. En zelfs een man van Napoleontische genialiteit zou in dezen tijd niet de rol hebben kunnen spelen, die Napoleon speelde in den zijne. Daarom, waar ons niets anders overblijft dan een vlucht in het verleden, zoeken wij met zulk een fel verlangen dezen Figuur, den laatsten legendarischen Held, den laatsten Meester over d* Menschen.

In dezen tijd vraagt men niet naar legenden en niet naar helden. Men vraagt, waar geen staatslieden, maar kooplieden de volkeren leiden: wat is het nut, wat is de opbrengst van een daad? De oorlog die eens 'n plaats inram in de rij der Schoone Kunsten, is in discrediet geraakt en verlaagd tot een functie van nut en opbrengst.

Zooals de litteratuur, die alleen om der wille van de Schoonheid beoefend moet worden, thans wordt misbruikt voor sociale en ethische propaganda, zoo is de oorlog een uiterste middel in het bedrijf van loven en bieden gewor-

8

Sluiten