Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

In het „kerckboeck" Ao. 1624 (ontvangsten en uitgaven) te Weesp is sprake van een „kint" van Mister Thomas en later (1636) van de Engelsche Lysbet, zijn wijf.

In Devonshire en Norfolkshire (Engeland) leven nu nog naamgenooten (zie des schrijvers bijdrage in het Maandblad van het Genealogisch- Heraldiek Genootschap „De Nederlandsche Leeuw" van 1913: „Het Engelsche geslacht Bastard.")

In Frankrijk zijn zes takken van dit geslacht. Onderling voeren deze takken wel niet allen hetzelfde wapen, maar daaruit volgt nog niet onomstootelijk dat zij ook niet verwant zijn; kleine omstandigheden toch kunnen wijziging in een familie-wapen veroorzaken. En hoe weinig verschil in uitspraak is er niet in de Nederlandsche, Fransche en Engelsche namen: Bastert, Bastard, Basterd (in the Heralds Visitation of 1600), Baster, Bastaert enz., in verschillende acten voorkomende.

Een strenge parlements-acte van 1592 had in Engeland een hevige vervolging der zoogenaamde „puriteinen" ten gevolge.

Velen hunner vluchtten in het begin der iye eeuw naar het herbergzame Nederland en vestigden zich o.a. te Leiden. Wij lezen hierover bij Rev. Wm. Eixiot Griffis, Ithaca N. Y: „Young men (English) went to the cities on the Amstel and „Rotte to marry Englisch or Dutch girls. The rosy-cheeked „lads and lassies from England did not confine themselves „to their own nation, but married freely among the men „and maids of the land. Indeed one of the causes which „finally decided the leaders to cross the sea, was the fact, „that as a company they were being gradually merged into „the Dutch people, through marriage of their sons and „daugthers as well as by the enlistment of the young men „in the Dutch army, navy and mercantile marine".

Gebrek aan geregelde post- en stoomvaartverbinding tusschen het Continent en Engeland, gevoegd bij de herhaalde zee-oorlogen van laatstgenoemd land met de toen zeer in aanzien zijnde Republiek der Vereenigde Nederlanden, kan er zeer goed toe geleid hebben dat er hoe langer hoe minder verband bleef bestaan tusschen de Engelsche en de

Sluiten