is toegevoegd aan uw favorieten.

De roman van een student

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

las en herlas, was dat hij voor een keus werd gesteld: of haar laten gaan of haar volgen. Het een als het ander scheen hem even onmogelijk. Hij raakte ten prooi aan een toenemende onrust. Een korte reis met haar, als zij dit zoo erg verlangde, scheen hem niet zoo absoluut onmogelijk. Maar waartoe zou het leiden? Zouden zij daardoor nadef komen aan de ontknooping? Dit begreep hij niet. Het was volgens haar schrijven het eenig mogelijke middel, om niet naar haar tehuis in Frankrijk terug te moeten gaan — maar die maanden zouden ook voorbijstrijken, voorbij vliegen wellicht. Het was uitstel, geen uitkomst! Doch waarschijnlijk wist ze meer dan hij en had ze daardoor een juisteren, vèrderzienden blik in deze moeielijke zaak. Hij besloot haar te ontmoeten in Haarlem èn zou den volgenden morgen aan zijn tante en broer zijn plan om op reis te g$,an meedeelen. Zij konden dan met hun drieën reizen tot Den Haag. Voor het eerst had hij een onbehagelijk gevoel van voor zijne tante iets te moeten verbergen. Het kwam ook zoo onverwacht en het dreigend conflict tusschen zijn plicht en neiging begon zich reeds door drukkende voorgevoelens aan te kondigen.

Den volgenden morgen aan het ontbijt werd dè reis besproken. Mevrouw de Glayou zou met Eemy een gedeelte van het land doorreizen en dan het verdere van zijn vacantie in Scheveningen gaan doorbrengen. Het plan zou spoedig worden uitgevoerd; men meest zich de mooie dagen ten nutte maken. Gaston zocht weer de middelkamer op, om rustig aan Gabrielle te schrijven. Als Remy

90