is toegevoegd aan uw favorieten.

Die 's levens ernst verstaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 87 —

het domme volk maar mee zoet, maar óns nletl Ieder denkend mensch wil begrijpen, waarom zulk vreeselijke dingen. ..."

„Neen," zegt een orthodoxe dame aan den overkant, die volstrekt neutraal wil wezen, „ik begrijp niet waarom een mensch pro of anti is. Ik ben heelemaal neutraal. Ik stel me op het standpunt van God!"

„Wat zeg je?" vraagt de moderne, die meent niet goed verstaan te hebben.

Rustig herhaalt de neutrale orthodoxe: „Ik stel me op het standpunt van God."

Ja, nu heeft de moderne het góéd gehoord en is zoo perplex, dat hij niet dadelijk een antwoord gereed heeft. Dus hij, omdat hij niet neutraal kan voelen, staat niet op dat verheven standpunt en

blijkbaar weet zij Verslagen, verward laat hij

het oogenblik tot raak antwoorden voorbijgaan en de stemmen rijzen weer luider rondom, even dalend, dan weer rijzend tot driftig en luider betoog.

Zoo, stil zittend in de avond-verlichte kamer, te midden van het stemmengegons, gaan mijn gedachten naar een verhaal door een eenvoudige burgervrouw mij den vorigen dag verteld. Ik zie een donkere straat in een achterbuurt, ik zie bij het licht van een lantaarn een troepje menschen naderbij komen. Ik hoor schreeuwen en lachen