Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. DE PROVINCIE GRONINGEN. Groningen is aan den zeekant door kostbare d ij k e n omgeven. Buiten den zeedijk ligt een breede strook land. Dat is kweldergrond. Deze kwelders zijn begroeid met gras en dienen hoofdzakelijk tot het weiden van schapen. Bij laag water of e b ziet men achter de kwelders uitgestrekte s 1 ij k v e 1 d e n met vele geulen en gaten er in. Hier en daar zijn groote zandbanken. Die bevatten schelpen

Dijk. Rechts: Kwelder en Wad.

Links: Bedijking of Zeepolder.

van allerlei weekdieren. De schelpvisschers vullen er hun schepen mee en verkoopen ze aan de kalkfabrieken. Honderden zeevogels azen er op vischjes en andere dieren. De zeehonden of robben koesteren zich op 'tdroge in de zon. Op enkele plaatsen zijn menschen bezig, om bot, mossels of garnalen te vangen.

Kom echter na éenige uren eens terug. Dan ziet bet er achter de kwelders geheel anders uit. Twee

Sluiten