Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

hetgeen ter verzekering van het veilig verkeer en de open* baarmaking der tarieven is voor te schrijven. Aldus werden, hieruit voortvloeiende, vastgesteld:

lo. bij Koninklijk Besluit van 4 Januari 1901, (Stbl. No. 20), het „Algemeen Reglement voor het vervoer op de spoorwegen", (Algemeen Reglement Vervoer, 1901);

2o. bij Koninklijk Besluit van 18 Augustus 1902, (Stbl. No. 170), het „Algemeen Reglement voor de Spoorwegen, bedoeld in artikel 1 der wet van 9 Juli 1900, (Stbl. No. 118)", (Locaalspoorwegreglement, 1902), en het „Reglement houdende vereenvoudigde bepalingen voor Spoorwegen, als bedoeld in artikel 1 der Wet van 9 Juli 1900 (Stbl. No. 118), op welke geen vervoer plaats heeft dan met eene snelheid van ten hoogste vijf en dertig (35) kilometer per uur", (Vereenvoudigd Locaalspoorwegreglement 1902).

In art. 28 der Spoorwegwet van 1875 is bepaald, dat de tarieven voor het vervoer van personen en goederen de goedkeuring behoeven van den Minister van Waterstaat, welke bepaling, in beginsel, is herhaald in art. 15 der overeenkomst met den Staat der Nederlanden.

Deze tarieven zijn samengevat in het: lo. Nederlandsch Spoorweg-Tarief voor het vervoer van Bestelgoederen, van 1 Juli 1913, goedgekeurd bij Ministerieele Beschikking van 22 Mei 1913, Litt. H. (Nederlandsch Bes telgoed tarief); 2o. Nederlandsch Spoorweg-Tarief voor het vervoer van levende dieren, lijken, rij- en voertuigen en rollend spoorwegmaterieel, van 1 Mei 1914, goedgekeurd bij Ministerieele Beschikking No. 221 van 28 November 1913. (Nederlandsch Veetarief);

3o. Nederlandsch Spoorweg-Tarief voor het vervoer van IJlen Vrachtgoederen, Deel I en II, van 1 Mei 1914, goedgekeurd bij Ministerieele Beschikking No. 267 van 14 Maart 1914. (Nederlandsch Goederentarief.) In deze tarieven zijn bovendien, voor zoover noodig, als

Sluiten