Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Van af de prachtigste schilderstukken tot de kunstwerken vari den suikerbakker.

Veertien duizend voorwerpen waren ingezonden als geschenk, en de stroom van menschen naar de Gothische zaal, was zoo groot, dat niet enkel politie — maar militairen de orde moesten handhaven. —

218.000 loten a f 1.— werden verkocht.

De terugkomst des Konings met Prins Hendrik, na hun zwerftocht in het overstroomde gebied, was een ware triumphtochf, vooral in de Residentie.

Me dunkt, ik zie nog de Koninklijke Jamilie in de Karos, voortgetrokken door het gilde der turfdragers. Talrijke deputatiën in den stoet. En toen ging het naar Amsterdam.

In den ochtend van 9 April bewoog zich aldaar een onafzienbare menigte -- allen in de richting Dam-Holl. Spöor — alles drong door de Oude Haarlemmerpoort.

De burgemeester Messchert van Vollenhoven riep het welkom toe in naam van Amstels burgerij, aan den Oranjevorst, die toen in de kracht des levens was.

Amstels mannenkoor hief aan:

Welkom Koning uit d'Oranjestam. Welkom in uw Amsterdam.

De Koning dankte zichtbaar getroffen en langzaam ging het in de gereed staande rijtuigen naar den Dam, alwaar het een ware menschenzee was.

Voor het Burgerweeshuis had de Koninklijke stoet oponthoud.

Sluiten