is toegevoegd aan uw favorieten.

Banden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de gedachte, in haar laatsten brief," zei ze, moeilijk rakend aan wat haar als een aanklacht gewogen had, ze nu tegen Liesbeth niet goed uitspreken kon. „Zij dacht of het misschien nadeelig voor je zijn kon. Zulke emotievolle dagen bij Elly... We hadden je misschien niet moeten laten gaan... Maar mij hadt je ook niets gevraagd..." Onhandig stond de oude vrouw tegenover iets, dat ze zelf niet doorvoelde.

Eén oogenblik stak het in Liesbeth op, het raakte haar teere punt, dat zij nóg achter haar rug over haar spraken, als was zij niet normaal. Maar daaroverheen trof haar die bezorgdheid van Mama, als iets ontroerends. Ze voelde hoe Mama dit in zich omgedragen had, het niet kon verwerken, in stilte haar gadeslaand,... Mama, die altijd kortweg verklaard had: zenuwziek, dat waren kuren van den tegenwoordigen tijd. Volslagen vreemd had ze gestaan tegenover die plotselinge ziekte van Liesbeth, die kwam als een ramp over haar huis. Dat waren géén kuren... en met een vreemde onbehagelijkheid had ze zich in die jaren de gemoedstoestand van haar jongste dochter ingedacht, of niet ingedacht. Ze kon het niet, het stond zóó geheel buiten haar sfeer. Toen Liesbeth beter was verklaard, was ze dankbaar geweest. Liesbeth was „ziek" geweest, en nu „beter", dat kon ze aanvaarden. In hoeverre het doorgestane nu nog invloed op haar had, verdiepte ze zich niet in. Ze vermeed er ooit over te spreken, en het was Liesbeth in haar overgevoeligheid ten goede gekomen. Nu was daar plots Johanna's waarschuwing gekomen, om haar te verontrusten. Johanna, die waarlijk zelf niet overdreven was, die nu geschreven had van onverantwoordelijk, daar Liesbeth aan bloot te stellen. Was dat nu iets voor haar ? Ze wisten toch hoe slecht zulke émoties voor haar waren, en ze hield zoo van het kind... Toen had een plotselinge schrik de oude vrouw bevangen... kwamen zulke dingen dan weerom? die ziekte van Liesbeth vreesde ze meer dan iets anders, omdat ze 't niet begréép... en omdat ze haar niet meer missen kon. Had zij niet voor haar gezorgd?

111