Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat duurde zoo den ganschen nacht. Toen staakte er alle jammerklacht En 't was weer rustig als altijd, Vol zomer-vreugd en tuin-jolyt.

Zoo schèèn 't. ja, buiten ! Doch daar binnen Bleef men verward en gansch van zinnen Een Janboel was 't, heel erg en mislijk. Lees 't droef vervolg, 't Boeit u gewislijk

6

Sluiten