Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

496

Tabel XV.

Waargenomen Berekend

hoof water. hoog water

° uit <p.

Hoek van Holland 1 u. 40 m. 1 u. 38 m.

Poortershaven 2 u. 10 m. 2 u. 6 m.

Buskruithaven 2 u. 52 m. 2 u. 38 m.

De overeenstemming is zeer bevredigend.

Evenals in 1885 nemen ook in 1918 de verschillen in tijd tusschen het oogenblik van maximum-doorstrooming en dat van het daarop volgend hoogwater toe voor profielen die hooger op de rivier liggen; deze tijdverschillen zijn volgens de tabellen X en XV:

Tabel XVI.

Hoek van Holland Ou. 48 m.

Poortershaven 1 u. 4 m.

Buskruithaven 1 u. 87 m.

De snelheden van voortplanting van de kenteringen zijn dientengevolge grooter dan die van hoogwater; zij zijn in meters per minuut:

Tabel XVII.

D . . Snelheid Snelheid Snelheid

Ki vier vak. hoogwater, kent. eb—vl. kent. vl.—eb.

Hoek van Holland—

Poortershaven . . 210 (30) 716 (8.8) 10161 ( 0.62)

Poortershaven—Buskruithaven. ... 224 (42) 573 (16.4) 892(10.53)

Gemiddeld . . 218 623 1407

Achter de snelheden zijn tusschen twee haakjes de tijden van voortplanting tusschen de twee profielen in minuten vermeld.

Evenals voor de waarnemingen in 1885 zijn voor 11 Maart 1918 de stijgingen van het water tijdens de vloedperiode tusschen twee tijpstippen volgens formule VI berekend; de berekende uitkomsten en de uit de getijkrommen afgeleide waarden zijn in c.M.

Sluiten