Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514

515

I WATERSTANDENj^JtENj^ETERs BOVEN N.A.pT^ . "

Dacrtep & 1—:—— i • - ' " I • ■ - l*^ - " •

" ■§ VLISSINGEN. BROUWERSHAVEN. . HOEK VAN HOLLAND. TTMÜIDEN HELÖER. VLIELAND,

kening. ° 1 » ' . _ ' i

I H.W. LW Tiid Wind" wind ww tw rn-.j Wind- Wind. Wind- Win* i I Wind- I Wind- _ w T w Ti1d Wi"d" Wind- T;jd Wmd- Wmd-

| JJ-W- 11)d- richting kracht H W' L-W- TlJd' richting kracht. H W' | J • richting, kracht H.W. L.W. Tijd. richting kracht. H-W' L J richtirig: kracht H-Wl UW- j J richting, kracht.

! 1 4. . — ■

(6e)

51892.' 5 190 5'2°n' ZW 6 159 6-00n' WZW 5-7 134 6-00n- wzw 7~8 I 137 7.00n. ZW, 7 136 n.lbn. WZW 9-8 145 0.15v. W 8

(5e) f

61892.' 6 ~'77 11 00n- ZW 7 ~ 3 °-40v' WZW 7~6 22 hl0v- WZW 9-8 34 2.10T. W 7 13 5.50y. W 8 -12 7.05v. NW 8-7

239 5.40v, WZW 6-5 194 6.10 v. W 6 155 6.25v. W 6-7 m 710v_ WNW 7-6 117 8.45v. WZW 8-9 108 1.80n. NW 7-5

-134 0.50n. W 7-6 - 89 0 £5n W 6 Ei~42 a00n- W 8 Qn 0Kn W fi-8 - 3 4.55n. WNW 7-8 -12 6.50n. WNW 8-10

^ . E_-24 2.45 n. WNW 8 —30 2.45n. vv o (7>) (7«J

238 6.15n. WNW 6 208 6.45n. WNW 6-5 181 7.30n. W 8 I 198 7.30n. WNW 7-8 159 0.00 v. W 8-9 174 1.15 v. W 10-8

2218N9°3!' W 19°+ °'00V- N 2 134 a30v- WZW 2 99 °-50v- ZW 2 ] g6 200v. ZW 2-3 52 5.35t. W 3-5 86 7.00v. W 4-7

-193+ 6.00v. WZW 4 -116 6.00v. W 2-3 -62 8.00v. WZW 8-6 ' _m 91Qv. WZW 4-5 -54 0.05n WZW 6-7 -72 1.15n. WNW 7-8

220+ 0.15n. W 4-6 161 l.OOn. W 4-6 126 0.45 n. W 6 m L50n_ WZW 5 73 6.20n. W 7-5 102 7.16 n. NW 8-6

-165+ 6.00n. W ,6-4 - 82 6.30n. W 6 -36 6.15n. WNW 6 _33 900n> WNW 5-6 -16 0.20v. " NW 5-6 -45 1.30 v. NNW 6-8

23189s!' 15 300+ L00y' NNW; 6-7 245 1.00 v. WNW 6-7 198 0.50 v. NW 6-8 m 2 00v. NW 5-7 117 5.35 v. NNW 5-6 151 7.10 v. N 8-7

I V • (12e)

11 Febr. 6 208 4.50n. w 8_9 137 5-50n_ zw 7_9 1QB 5.1Bn. zw 8_9 ' m 1 650n/ ZW 8-9 75 11.20 n. ZW 8-10 105 0.00v. WZW 7-11

12S.r- 7 170 11.15n WZW 8 _ 93 11.80n. ZW 8-10 -69 1.40 v. ZW 9-10 _45 2.40v. ZW 9-10 -4 4.55 v. ZW 10 -25 5.10 v. W 11

188 5.20v. WZW 8-9 127 6.20v. ZW 10-8 101 5.50v. ZW 11—10 J*Q WZW 9-10 103 ' U.85Y. ZW 10-11 155 0.40n. W 11

-128 11.50Y, W 8-9 _ 40 11.40v. WZW 8-10 . -10 2.00n. WZW 11—10 ' Q 3>00n_ WZW 9-10 47 4.30n. WZW 11-10 23 6.00n. W 10

282 6.00n. WNW 8-6 250 6.30n. W 9-10 215 6.15n. WZW 9-7 ^ ^ w g_9 10.65n. WZW 10-9 188 0.30v. NW 10-8

. I _ (22e) (22°)

21Dec. 24 180 9.16n. WZW 4-5 136 lO.OOn. ZZW 5 114 9.45n. ZZW 5-6 j 10? 10.40n. ZZW 5 70 2.40 v. ZW 6-8 91 4.00v. ZZW 5-6

221894.C' 25 -148 3-40^- ZW 6-7 -102 5.15 .. Z 6-7 -72 5.45 v. ZZW 6-7 _Q1 zzw 6_8 -40 8.00 v. ZW 8-10 -64 9.40 v. ZW 6-8

125 9.55 y. ZW 8 78 10.10 v. ZW 7-8 58 9.45 y. ZZW 7-9 ; _& zw 8_9 84 5.00n. ZW 10-11 geen

-127 3 45n. W 9 - 78 3.30n. WNW 8-10 -37 2.25 n. WZW 7-9 | _4 L45n, ZW 8-10 70 6 30n. W 11-12 ^ )

367+ io.25n. NW ! 9-10 359+ 10.55n. WNW 10-8 328+ 11.00n. WNW 11-10 j§ NW 9_10 248 3.35 Y. WNW 11-9 287 baar. 4.20 v. WNW 10-11

1) Tusschen de twee waarnemingen is de

gemiddelde wind W 10—11.

Sluiten