is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven en keur uit zijn lyrische gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GULDE-JAERS FEESTDAGEN 95

DE LOFSANCK MARIAE

AVE MARIS STELLA

XV AUGUSTI')

Stem: Als 't begint.

Held're Zee-ster, Moeder Vanden besten Hoeder, Maeghd altijd gebleven, Poort van 't eeuwigh leven.

Keert ons d'oude Eva Is u nieuwe Ave, Stijvende in vrede Ons door uw' gebeden.

Helpt hetquaed ontbinden, Brenghthcht voor den blinden; Weert ons alle roeden, Krijght ons alle goeden.

Toont te sijn een Moeder Van Hem, die ons' broeder En uw' zoon wou wesen, Om ons te genesen2),

Maeghd, die overvloedigh Reyn zijt en sachtmoedigh, Doet ons oock beminnen Kuyss' en sachte sinnen.

Verlicht onse paden, Op dat Goods genade Ons altijd behouwen3) Jesum doe aenschouwen.

') Maria Hemelvaart. *): te behouden. *) : voor eeuwig behouden.