is toegevoegd aan uw favorieten.

Sardanapalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9i

DE KRIJGSMAN

Ik ben een man, die trouw bleef aan den koning!

SARDANAPALUS.

Voorwaar! ik ben u dankbaar. Maar indien ik Aan allen, die den koning trouw betoonen, Mijn milde dankbaarheid bewijzen moest, Dan had ik dagwerk, man!

DE KRIJGSMAN.

O, spreek zoo niet! Hoort gij dat blazen? hoort gij 't krijgsgedruisch? Er wordt gevochten!

SARDANAPALUS.

Waar?

DE KRIJGSMAN.

Bij de Oosterpoort!

SARDANAPALUS.

Door wie?

DE KRIJGSMAN.

Ik weet het niet.

SARDANAPALUS.

Gij weet het niet?

DE KRIJGSMAN.

Ik volgde de bevelen van een hoofdman, Dien ik bij de Oostehjke poort ontmoette.