is toegevoegd aan uw favorieten.

Sardanapalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H5

ZEVENDE TOONEEL. De vorigen, Sardanapalus.

SARDANAPALUS (snelt de treden van het terras op; hij heeft een afgebroken lans in de hand.)

Zij dringen op! 't is al om niet!

SALEMENES (ontwaakt, en roept koortsig:)

De koning!

SARDANAPALUS (ziet vragend naar Beralda, die de oogen neerslaat).

SALEMENES.

Hoe! is er niemand, die hem welkom heet? Is er dan niemand, die den overwinnaar Met blijden lach en lauwerkrans begroet? Alleen een doodsche stilte! een drukkend zwijgen! Dat kan ik niet begrijpen.

SARDANAPALUS (nadert de baar, en neemt Salemenes' hand)

Salemenes! SALEMENES (hem afwerend)

Neen, stil! dat zijn de kreten van het volk! Hoor, hoor! een luid rumoer! trompetgeschal! 't Is een heraut, die door de straten schrijdt, En achter hem volgt op zijn zegekar Sardanapalus, stralend met zijn pantser, Waarin het zonlicht spiegelt. Heil den koning —!

SARDANAPALUS.

Mijn broeder, leg u neer! 't is slapenstijd! Wij allen zullen spoedig slapen.