is toegevoegd aan uw favorieten.

Sardanapalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H7

SARDANAPALUS. Hoe nu? BERALDA.

Ik bid u, broeder —

SALEMENES

Neen, laat mij! stil! Hij mag het weten, zuster, Dat wij in schijn met de verraders heulden. Nu mag hij 't weten, nu hij overwon. Wij lokten dezen opstand uit, om hem Van zijn onwaard'ge grillen te genezen.

SARDANAPALUS.

Nu zie 'k den samenhang!

SALEMENES.

En was 't niet goed? Daar staat hij nu al-machtig, al-beheerschend! Ziet gij 't? en om zijn hoofd dien stralenkrans? 't Is of de sterren uit den hemel daalden, Om zijn gelaat te omzoomen.

BERALDA.

Broeder, stil!

Gij spreekt te veel.

SALEMENES.

Waar is de koning nu? Ik kan hem niet meer zien. Wee, wee! Beralda! (Hij valt achterover, en sterft.)

BERALDA (buigt zich over hem heen, dan ziet zij op naar den koning.)