Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

19. Mr. B. Hes. Herziening der civiele kinderwetten. —' Groningen, J. B. Wolters 1909, ongebonden 8° 102 pag. geen register.

20. N. deBeneditty. Ouderlijke macht en kinderbescherming. — Amsterdam, Joh. Jesse 1910, ongebonden proefschrift 8° 132 pag. geen register.

21. ' Mr. A. D. W. de Vries en Mr. F. J. G. van Tricht.

De geschiedenis der wet op de ouderlijke macht en de voogdij. — Haarlem. H. D. Tjeenk Willink & Zoon, 1910.

Octavo. Deel I gebonden 623 pag. geen register.

Deel II gebonden 643 pag. register van I en II. Deel III ongebonden 416 pag. register (4 aflev.)»

Zie ook:

Pag. 35 I. 6. Kongres voor kinderbescherming. „ 36 II. 1. De vier regeeringsontwerpen. „ 36 II. 2. Invloed van de voorgestelde wetsontwerpen

op gestichten enz. „ 36 II. 3. Ontwerp van wet tot wijziging der civiele

kinderwet.

„ 36 II. 9. Het in werking treden der kinderwetten.

„ 36 II. 11. Wijziging der kinderwetten.

„ 36 II. 12. Kinderwetten en de armenzorg.

„ 40 VII. 6. Overzicht over de werking der kinderwetten.

„ 37 IV. 5. Toepassing der Kinderwetten.

DUITSCHLAND.

22. A. Wiedemann. Gesetz betreffende die Unterbringung verwahrloster Kinder. — Berlin, Putkammer & Muhlbrecht 1887, ongebonden 8° 220 pag. geen register.

23. Adalbert Berger. Jugend Schutz und Jugend Besserung. — Leipzig, 1897, 8° 928 pag. geen register.

24. Dr. Karl Walcker. Der Schutz der Frauen und Kinder gegen Miszhandlungen. — Leipzig, Roszberg'sche Hof Buchh. 1900, ongebonden 8° 120 pag. register.

Sluiten