Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

Inleiding

den oorlog, vierde men in België slechts een officieelen verjaardag, namelijk den ut' Juli, dag der troonbeklimming van ons Vorstenhuis, dag waarop men, kieschheidshalve jegens onzen Noordernabuur, meteen de herdenking vierde van 's lands in September 1830 bevochten onafhankelijkheid. Wel vierde men, als blijk van trouw en gehechtheid aan 's lands Vorsten, ook 's Konings naamfeest : den S'-Leopoldsdag, daarna den S'-Albertsdag; evenwel hadden die feestdagen geen karakter van wettelijke instellingen.

Edoch onverhoeds, als een indringer, zou de oorlog komen en met zijn bloedigen vinger, in den kalender van ons nationaal leven, andere onuifwischbare datums neerschrijven.

En allereerst den datum van 4 Augustus. Dien dag van het gruweljaar igi4, ongeveer te 10 uur 's morgens, werd, door de schending van ons grondgebied, de meest in 't oog springende en ongetwijfeld de hatelijkste misdaad van de hedendaagsche tijden volvoerd. Het snoode bedrijf had maar een weerslag, namelijk de plotselinge veront-

Sluiten