is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van leesboeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

Wij stellen ons voor, dat kinderen, die dit op de eerste bladzijde gelezen hebben, onmiddellik een vijftigtal bladen gelijk omslaan om te kijken „of het zo blijft" en het boek daarna sluiten, wanneer zij bemerken, dat het helemaal onbegrijpelik voor hen is. Wij vermoeden echter, dat Stijn Streuvels bij de bewerking van de „Beinaert" niet aan jeugdige lezers gedacht heeft. Evenals „Kerstekind" is ook dit een prachtboek, maar voor volwassenen.

48. De- laarzen van Mijnheer Babbelman. Teekenin-

gen en tekst van Marcel Capy. Prijs ƒ 0.75. W. de Haan, Utrecht. Plaatjes wel aardig. Om de tekst niet aan te bevelen.

49. De twee neven, door O. Joh. Kieviet. Geïllustreerd

door Joh. Braakensiek. 239 bldz. Prijs ƒ 1.50

geb. ƒ 1.90. 3e druk. Ongetwijfeld zullen onze jongens dit boek wel mooi vinden. Toch kunnen wij het niet aanbevelen; boeken, waarin een der helden in handen van woekeraars valt en de vader van zijn vriend besteelt om zijn schulden te voldoen, vormen geen geschikte lektuur voor de jeugd, ook al wordt er aan het slot nog even vermeld, dat ze hun leven beteren.

50. Het Kerstekind door Stijn Streuvels verlucht met

teekeningen van Jules Fonteyne. 93 bldz. prijs? L. J. Veen, Amsterdam. Een keurig boek, waarvan het alleen maar jammer is, dat het grote aantal Vlaamse woorden de inhoud voor kinderen onbegrijpelik maakt. Daarom kunnen wij het alleen voor groteren aanbevelen.