Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

en°«r OORSPR. NED. WERKEN

B991* BUYSSE, C. 't Bolleken. 1906.

Bggil — Lente. 1907.

B991OT — De vroolijke tocht. 1911.

B991/z — De nachtelijke aanranding. 1912.

B991V — Oorlogsvisioenen. 1915.

N. B. Levensbeschrijving v. Buvsse zie v. Puymbrouck. C129 CALLENBACH, J. R. Waterloo. 1915. geïll (Vereen.

chnst. bibl.; jrg. 18, no. 3).

CilL CA^T1ER' B" Ee? dr'«»ner ter haringvangst. [1896J. 0148* — Kalverstraat. [1904]. 2 dln. Ci48m — Germania. 1905. 2 dln.

C148; - Twee weken bedelaar; 4e dr. [1909]. m. titelpl & prtn. ^

r*ï ™BIN' L- Stille ontroeringen. 1906.

C162 CARELSEN GEERTRUIDAë [pseud. van AMY G.

DE LEEUW]. Noord-Hollandsche vertëlin-

gen. z. j.

C162V — Vertellingen en schetsen, z. i. C166 CARPENTIER ALTING, A. S. Jêdida; verhaal u. d. 7e eeuw vóór Chr. 1891. 2 dln CHANTEPIE De LA SAUSSAYE ' P D zie

LA SAUSSAYE. ' CHAPPUIS, H. TH. Zijn pleegkinderen. z.j.2dln ^21/2 —De beer van den Sparrendaal. 1880 K,i\r — Renée; 2e dr. 1883. J|g|

iM'— Stille wateren, diepe gronden. 1889. 2 dln Jff- — Vrouwenharten. 189-1.. 2 dln' C30 CNEUDT, R. DE. De secretaris van de dekenij - een verhaal u. h. Vlaamsch klem-burgerlijk leven z i ^30p — De primus; humoristische novelle, z i C32 COENDERS, E. Herinnering, z i C325 COENEN Jr., Fr! In duisternis, z. j. ^325l — Vluchtige verschijningen, z j C3255 — Studies. 1894. 03252 — Zondagsrust. [1899]. C332 COHEN, J. Ver van de menschen. iqii C332* — Kitty Optenberg. 1912

COHEN STUART, A. C. E., zie STUART C337 COMPASSIONE, [pseud. van G. F. HASPELS] Frans Burgstein. 1892. — zie aok G. F. HASPELS C343 CONRADINE. Vereenigd. 1897

C345 CONSCIENCE, H. [Zijn] meesterwerken. z.j. 4 dln..

Dl. 1. De leeuw v Vlaanderen. _ De arme edelman. _ Hoe men schilder wordt. - De plaag der dorpen. _ De gierigaard. _ De omwenteling van 1830. - Moeder Job. — Blinde Rosa. — Houten Clara.

„ 2. Jacob v. Artevelde. - Batavia. - Eene uitvinding des duivels - Geld en adel. - Eene gekkenwereld.

„ 3 De lotehng. - Het ijzeren graf. - De grootmoeder. Het geluk van rijk te zijn. - Wat een moeder lijden kan. — Baas Gansendonck. _ Bavo en Lieneken — Eene O te veel.. - Geschiedenis van graaf Hugo v Craenhove. _ De ziekte der verbeelding. _ Avondstonden.

.., 4- De jonge dokter. _ Moederliefde. - Rikke tikke tak

Sluiten