is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de Openbare Leeszaal te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9i

G. VAN DER MEER Jr.

UTRECHT - OUDKERKHOF 43 - Telef. Interc. 1285

Fabriek en Magazijn van Pelterijen

Alle soorten Pelterijen kunnen naar de nieuwste modellen vermaakt worden.

ALLE SOORTEN VELLEN ZIJN STEEDS VOORRADIG.

Reparatie-inrichting. Motzuiveren. A DF 1ACFR WEISTRAAT 67.

LJ LLj JMUCI\, I TELEFooN 505. -: Dro gerijen, Chemicaliën, Specerijen, Verfwaren, Toilet-, Verband- en Ziekenverplegings-Artikelen, Binnen- en Buitenlandsche geneesmiddelen - Sponsen - Zeemleer. .

Borstelwerk. Bronwateren, medicinale Zeopen.

MADO&Co .OÜDEGRACHTW.Z.62 UTRECHT.

Electrische Drukkerij

Uigebreide collectie Luxe Dames-; en Heeren Postpapier.

Bedrukt Postpapier en Couverten, voor den handel ===== «n particulier gebruik. ■

H. DE VROEDE - Algemeene Boekhandel

SNELLE LEVERING VAN

alle Binnen- en Buitenlandsche Boeken en Tiidschriiten.

Ter inzage zendingen op elk gebied. Hoofdagent van de Nieuwe Courant.

Trans 6, Utrecht. Telef. Interc. 1166.