is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de Openbare Leeszaal te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

en™mer AFD' HUISHOUDKUNDE EN KINDERVERZORGING

Rij. Ci9* CATENIUS VAN DER MEYDEN, mevr. J. M T

De zuinige keuken; kookboek voor den oorlogstijd.

Rij. Góo GORTER, mej. A., & G. A. M. DE BOER-DE

m /i, JONGE. Het nieuwe kookboek.

Rij. G97 GUNST-VAN HOUTEN, M. M. Het nieuwste

kookboek.

Rij. H24 HANNEMAN, ELISE, & KASACH. Ziekenvoed-

sel-recepten bestemd voor artsen, huisvrouwen en verpleegsters.

Rij- K73 KONING, MARTINE WITTOP. Eenvoudige be¬

rekende recepten.

Rij. K73/2 - Hoe voeden wij ons 't goedkoopst en tóch goed?

Kij. K73/ - In en om de vliegenkast; verzam. voorschriften

t. h. verwerken v. spijsresten.

Kij. K731; _ Berekende volkslnaaltiiden

Rij. M13 MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 't ALGE¬

MEEN; Mar Une Wittop Koning & mej. E. S >< Bienfait. Onze volkskeuken.

Rij. M20 MANDEN, A. C. Recepten van de Haagsche kook-

school.

Rij. S48 SCHREUDER Jz., P. H. Onze keuken.

R.j. S62 SIMONS, A. Geïllustreerd kookboek

Rij. U70 [Urban, E.|. Ik kan koken.

Rij. W24 WANNÉE, mej. C. J. Kookboek van de Amst. huishoudschool.

^ S WESTENBERG, A. G. L. Nationaal kookboek. Rij. W68 WILDERINK-JANSEN, mevr. C. M. Kookboek voor de fijnere keuken.

Kinderverzorging

Qh. A27 ALLEBÉ, G. A. N. De ontwikkeling van het kind

naar lichaam en geest.

Qh. A44 ASHBY. De hygiëne der kinderkamer.

Qh. BS6 BIEDERT, [Ph.]. De geestelijke en lichamelijke op-

voeding van het kind.

Qh. D75 DRAKE, EMMA, F. A. Wat een jong getrouwde

vrouw behoort te weten. lfÉ|* '

Qh. E31 ENGEL, S., & M. BAUM. De zorg voor den zui¬

geling.

R.j. G68 GRAANBOOM, J. De voeding van den zuigeling.

Qh. K28 KELLER, A, & W. BIRK, Leiddraad bij de kin¬

derverpleging (in het bijz. bij de zuigelingenverpleging).

Qh. L14 LAING GORDON, H. De moderne moeder.

Qh. G28 TRUMPP, J. De verzorging van het jonge kind.

r,, „ 0 (Geneesk. leekeb.; serie III, no. 7)

Qh. Z28 ZERWER, ANTONIE. Wenken over zuigelingver- Ü

pleging.